Browse By

Potansiyel Enerji Çeşitleri | Fizik 11.Sınıf

Enerji, bir cisim ya da sistemin iş yapabilme yeteneği, “n güç” anlamındadır. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken yoluyla veya enerji türüne göre değişik hesaplamalar yoluyla bulunabilir. Sözcük, Eski Yunan dilindeki εν = aktif ve εργον = iş kelimelerinden türemiştir, bu açıdan anlam olarak ‘işe dönüştürülebilen’ bir şey olduğu söylenebilir. Fizikte kullanılmaya başlamadan önce genel anlamda güç kelimesi yerine kullanılmaktaydı. Enerjinin başka bir tanımı ise, iş ailesinden olup bir fiziksel sistemin ne kadar iş yapabileceğini ya da ne kadar ısı değiş tokuşu yapabileceğini belirleyen bir durum fonksiyonudur. Birimi, iş birimi ile aynıdır. (N.m=J)

Potansiyel enerjiyi aşağıdaki gibi çeşitlemek mümkündür.


   1. Yer çekimi Potansiyel Enerjisi
Bir kütle, bulunduğu yerden düşey konumdaki alt bir noktaya göre yüksekte ise, sahip olduğu enerjiye Yer çekimi Potansiyel Enerjisi denir.

   2. Isı Potansiyel Enerjisi
Isı sebebi ile oluşan enerji olup, aslında molekül ve atomların kinetik enerjisidir. 

   3. Elektrik Potansiyel EnerjisiElektrik yüklemesi sebebi ile ortaya çıkan enerjidir.Yüklenmiş partiküllerin hareketenerjisidir. 

   4. Kimyasal Potansiyel Enerji
Atomlar arasındaki kimyasal bağlar sebebi ile oluşan enerji olup, kimyasal bağlar tarafından depolanmış olan enerjidir. 

   5. Nükleer Potansiyel Enerji
Atom çekirdeklerinin kararsızlığı nedeni ile oluşan enerjidir. Bu durumdaki nesne, elektromanyetik dalga veya ışık yaydığı için yayınım enerjisi olarak da adlandırılır. Atom çekirdekleri tarafından depolanmış enerjidir.

   6. Manyetik Potansiyel Enerji 
Bir manyetik alanın oluşabilmesi için gereken ve depolanan enerjiye manyetik alanın potansiyel enerjisi diyebiliriz.Mıknatısın manyetik kuvvetinden dolayı oluşan enerjidir.

   7. Elastik Potansiyel Enerji
Lastik, yay gibi esneyen cisimlerde bulunan enerjiye elastik potansiyel enerji denir. 
Bir yayın sıkıştırılması veya esnetilmesiyle depolanan enerjiye “elastik potansiyel enerji” denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir